Skip to main content

Nieuwsbrief

By donderdag 17 december 2020maart 15th, 2021Nieuwsbrieven

Beste leden, ouder(s) en/of verzorger,

 

In augustus is de laatste nieuwsbrief verstuurd, al best lang geleden. In de tussentijd hadden wij nog steeds de hoop dat de trainingen voor de senioren weer opgestart zouden kunnen worden. Helaas was dit niet het geval. Het blijven onzekere tijden, voor iedereen. Natuurlijk zien wij graag een volle Toernooihal, vol met enthousiaste volleyballers, supporters die komen kijken bij spannende wedstrijden, maar op dit moment hebben wij een veel belangrijker wedstrijd te winnen. Het gaat nu niet om  ‘ach, het is maar een spelletje’, maar het gaat om jullie en onze gezondheid.

 

We weten dat er voorlopig geen toernooien en feestjes georganiseerd kunnen worden toch willen we proberen om straks, in overleg met de trainers, de trainingen weer op te starten. Natuurlijk binnen de gestelde voorwaarden.  Ook de activiteitencommissie, bestaande uit Mart van Aart, Bente Ballast, Martine v.d. Belt en Jolanda Dijkstra, vast gaan nadenken over een activiteit aan het einde van het seizoen. Wanneer alle maatregelen opgeheven zijn  willen wij dit wel graag met jullie samen gaan vieren als één vereniging.

 

Er kon dit jaar ook geen jaarvergadering plaats vinden. Iedereen heeft een mail gekregen met notulen van de alternatieve ALV. Natuurlijk hopen wij volgend jaar weer een ALV te organiseren.  In deze mail werd een bestuurswisseling aangekondigd. Deze heeft inmiddels plaatsgevonden.  Elian Krops heeft de functie van secretaris op zich genomen. Elian woont in Emmeloord en speelt in dames 5. Anita Groot Roesink heeft het penningmeesterschap overgenomen. Anita woont in Rutten en speelt in dames 3. Jantien en Thomas nogmaals hartelijk dan voor jullie inzet!!

 

Inmiddels is de contributie voor het eerste halfjaar van het seizoen 2020/2021 geïncasseerd. We realiseren ons dat we door de intrede van het coronavirus niet kunnen volleyballen zoals we graag zouden willen. Natuurlijk zijn er doorlopende kosten van de vereniging zoals bijdrage aan de Nevobo. Toch heeft het bestuur besloten om het aankomende half jaar geen contributie te innen. De recreanten hebben al voor een heel jaar betaald, zij krijgen de contributie van een half jaar terug.

 

De bolchrysanten actie gehouden op 18 september was een daverend succes. Er zijn  in totaal 1224 bolchrysanten verkocht en de actie heeft € 2190,- opgebracht. Een groot compliment voor de organisatoren. Tevens willen wij de leden en alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet. Wij hopen volgend jaar de actie weer te organiseren.

Deelname van de vereniging aan Rabo ClubSupport heeft een bedrag opgeleverd van € 1.186.79 !!!

Dank aan al degenen die hun stem op TriVia hebben uitgebracht.

 

De jeugdteams hebben bezoek gehad tijdens hun training

De B-meiden werden de training verrast door hard gebonk op de nooddeur van de gymzaal. Nadat iemand het toch aandurfde om de deur te openen zagen ze buiten op straat een jutezak liggen met cadeautjes erin. Ook de CMV kregen bezoek en de pakjes werden gebruik tijdens de training. Ook lag er een verrassing in de kleedkamer. Voor iedereens pepernoten, drinken en een chocoladeletter.

 

Dank U Sinterklaasje !!

 

 

Toekomstige nieuwe leden?????

In oktober is Thomas geboren, hij de zoon de zoon van Jessica Goed. In december zijn  Stef en Jurrit geboren. Stef is de zoon van Liset v.d. Stelt en Jurrit is de zoon van Dineke Huisman.  Namens onze vereniging wensen de gezinnetjes heel veel liefde, gezondheid en geluk toe.

 

Als vereniging zijn wij ook betrokken bij het Sportakkoord van de gemeente Noordoostpolder. Doelstelling van dit sportakkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In  de komende periode wordt er een lokaal sportakkoord opgesteld.

In het lokaal sportakkoord maken betrokkenen uit de sportwereld concrete afspraken met elkaar over het stimuleren van sport en bewegen in de Noordoostpolder. Daarnaast worden afspraken gemaakt over hoe bovenstaande ambities in Noordoostpolder bereikt gaan worden en geborgd worden. In dit akkoord zijn 6 ambities vastgesteld namelijk:

  • Dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan sport en bewegen.
  • Duurzame sportinfrastructuur: Het gebruik van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam.
  • Vitale sport- en beweegaanbieders: De financiële en organisatorische basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op verbreding van hun aanbod.
  • Positieve sportcultuur: De ambitie is dat iedereen overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos kan Sporten
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen: De ambitie is dat meer kinderen aan de beweegnorm gaan voldoen en dat hun motorische vaardigheden gaan toenemen.
  • Topsport die inspireert: Nederlandse topsportprestaties en topevenementen vormen in Nederland een cruciale inspiratie voor de verenigende waarde van sport. Het meeleven met Nederlandse sporters op de Olympische en Paralympische Spelen of het ervaren van topsportevenementen in eigen land hebben een sterke inspirerende en verbindende waarde in de Nederlandse samenleving die verder uitgebouwd kan worden.
  • Het is goed dat wij als vereniging actief meedenken over bovenstaande punten. Jan Willem v.d. Wal vertegenwoordigd onze vereniging, volgend jaar horen wij hier vast meer over.

Inmiddels zijn er bij de beachvelden borden geplaatst. Op deze borden staan de namen van de bedrijven die de realisatie van de beachvelden i.s.m. TriVia en Sportclub Bant mogelijk hebben  gemaakt. De bedrijven zijn: Zintaq, Hoogweg, VHM, Droogwand.nl, Agriteam en Steelwrist. De beachvelden liggen er nu verlaten bij wij kijken er allemaal naar uit om een wedstrijdje te spelen op deze velden.

Update Shirts:

Het is ook leuk om een update te laten zien welke teams al een nieuw shirt hebben met daarom  het logo van de sponsor. Verenigingssponsor is Blok mechanisatie en op alle shirts staat het logo van Blok mechanisatie op de mouw.  We hopen dat volgend jaar de shirts met trots te kunnen dragen want wat zijn ze mooi geworden!!

Heren 1                Slump catering

Heren 2                Tuinweelde

Heren 5                zelf als team gesponsord met “Vaak ben je te bang”

Dames 2               JD bouw

Dames 4               Majstro verzekeringen

Dames 5               Autobedrijf Vogel

Dames 6               Agro Prins

CMV Jeugd          Gaus assistentiehonden

 

Is het geen plaatje?!

Ook De recreanten van onze vereniging dragen met trots de nieuwe shirts.  Gelukkig zijn ze in diverse maten verkrijgbaar.

Dit is de informatie voor dit moment. Tot slot blijf alsjeblieft gezond en zorg goed voor elkaar! Het komt goed zegt president Rutte. Wij zien er naar uit dat we allemaal weer kunnen en mogen volleyballen. Hele fijne kerstdagen en een voorspoedig en gelukkig nieuw jaar!

 

Met sportieve groet,

 

 

TriVia – Volleybalvereniging